CZ PL - Przekraczamy granice, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

8 lip 2018, 13:00 - 13 lip 2018, 01:00

PROMENADY W KLUBACH

Podstrona została wykonana w ramach projektu pn. „Promocja współpracy w Euroregionie Glacensis” realizowanego w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.
Czytaj więcej ›

Zámek Potštejn ve spolupráci s Okrašlovacím spolkem v Potštejně,

zámkem Doudleby nad Orlicí, spolkem Má vlast – můj domov, z . s. Záměl

s Spolkem pro regionální rozvoj a česko-polskou spolupráci

 

Vás zvou v neděli 8. 7. 2018 ve 13 hodin

na jubilejní 5. ročník

PROMENÁDY V KLOBOUCÍCH

ze zámku Doudleby nad Orlicí do zámku Potštejn

 

Vážení příznivci, letos se sejdeme již po páté. Těší nás, že promenáda má rok od roku více návštěvníků. Znamená to pro každého, že si v klidu domova připravuje svoji zajímavou, neobvyklou, žertovnou a třeba i klasickou pokrývku hlavy, a pak s ní hrdě vyrazí od doudlebského zámku na příjemnou procházku podél Divoké Orlice. Účastníci pohovoří se sousedy, obdivují své kloboukové kreace navzájem a cesta k potštejnskému zámku se zastavením v Záměli v hostinci U Karla IV.  uběhne rychle.

Promenádní odpoledne tradičně zahajuje Petr Dujka a vítěze vyhlašuje Zdeněk Nováček.

Na zámku v Potštejně bude vyhodnocení klobouků a vyhlášen vítěz soutěže:

„O nejoriginálnější pokrývku hlavy“.

     Hodnotné ceny Vás neminou!

Před zámkem v Potštejně se uskuteční velké fotografování pro kloboukový archiv.

     Kritéria hodnocení:

Klobouk musí být umístěn na Vaší hlavě.

Výhodou je originální ruční výroba nebo vlastní zdobení.

Preferujeme klobouky krásné, veliké, barevné a neobvyklé.

Pánové se nemusí bát, pěkný cilindr, buřinka či sombrero má také šanci zvítězit.

 

Na cestě je připraveno pro Vás překvapení.

Tak neváhejte, pokryjte si Vaše hlavy a pojďte s námi!